Keurmerken

Het vinden van betrouwbare kozijnaanbieders die aangesloten zijn bij brancheverenigingen en die diverse keurmerken dragen is van groot belang. Zo ben je verzekerd van de kwaliteit en mogelijke garantieregelingen. Ook zijn er dan regelingen waar je op kunt rekenen bij een eventueel faillissement van het bouwbedrijf of de kozijnleverancier.

KOMO keurmerk

Kozijnen die gecertificeerd zijn met het KOMO-keurmerk voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent kozijnen. De Rijksoverheid ziet dit keurmerk als een kwaliteitsverklaring. Het keurmerk bestaat al ruim 50 jaar en toetst prestaties van diverse bouwkundige producten, bouwelementen en bouwsystemen. Hoewel KOMO objectieve maatstaven hanteert voor het controleren van kozijnen, wordt de controle uitgevoerd door KOMO aangegeven bedrijven die speciaal gecertificeerd zijn voor de uitvoering.

Meer informatie over KOMO keurmerk is te vinden op www.komo.nl.

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het PKVW keurmerk staat voor beveiligde woningen en heeft vrij weinig met de politie te maken. Woningen die voldoen aan bepaalde eisen zoals, het plaatsen van verlichting, rookmelders en goedgekeurd hang- en sluitwerk (voor de kozijnen) kunnen gecertificeerd worden voor PKVW. Zo'n keurmerk geldt 10 jaar. In sommige gevallen worden subsidies gegeven voor het veiliger maken van een woning. Het is raadzaam om hiervoor te kijken op de website van de gemeente waarin je woont.

Daarnaast kan het zijn dat je ook een korting op je inboedelverzekering kunt krijgen omdat je woning veiliger is. Neem dus ook even contact op met je verzekeraar.

Meer informatie over het PKVW keurmerk vind je op www.politiekeurmerk.nl.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)

SKG is een onafhankelijke stichting en geeft het SKG keurmerk uit voor hang- en sluitwerk die voldoen aan sterke en duurzaamheidsregels van NEN-norm 5089. Tevens bewaakt het SKG de kwaliteit door middel van steekproeven te doen.

Vanwege de strenge eisen, wordt er een rangorde van sterren (sterrensystematiek) gehanteerd. Een ster is sterk, twee sterren betekent dat het sterker is en het sterkste wordt gemeten met drie sterren. Nieuw hang- en sluitwerk dat geplaatst wordt dient tegenwoordig minimaal 2 sterren te zijn.

Meer informatie over het SKG keurmerk kun je vinden op www.skgikob.nl.

BouwGarant

BouwGarant is een keurmerk en certificeert bouwbedrijven op vakmanschap en betrouwbaarheid. Zo toetsen onafhankelijke certificeringsinstanties of bedrijven voldoen aan de eisen van BouwGarant keurmerk. BouwGarant biedt bovendien een regeling waarbij een ander lid van Bouwgarant het werk afmaakt als het eerste bedrijf failliet gaat.

Meer informatie over BouwGarant vind je op www.bouwgarant.nl.

Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)

VKG is een brancheorganisatie waarbij fabrikanten en leveranciers van kunststof ramen en deuren zich kunnen aansluiten. Wel hanteert VKG strenge kwaliteitseisen voor aangesloten bedrijven en worden aangesloten bedrijven op regelmatige basis gecontroleerd door deze organisatie. Met het VKG keurmerk krijg je 10 jaar garantie op kozijnen en de montage ervan.

Meer informatie over het VKG keurmerk vind je op www.vkgkeurmerk.nl.

FSC keurmerk

FSC keurmerk staat voor de afkorting 'Forest Stewardship Council' en het keurmerk is van toepassing op hout voor nieuwe kozijnen. Houten kozijnen met het FSC keurmerk die bepaalde kozijnbedrijven leveren houden zich aan de regels die het FSC heeft gesteld. De regels hebben betrekking op verantwoord bosbeheer op het gebied van ecologische, sociale en economische aspecten.

Meer op deze site: nl.wikipedia.org/fsc

Bespaar tot wel 25%!

Vergelijk kozijnoffertes van specialisten